Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 42 Du lịch: Khởi hành và đến

Từ vựng

Xuất phát
Vertrek
Cất cánh
Vertrek
Hạ cánh
Landing
Đường băng
Landingsbaan
Đến
Aankomst
Nhà ga
Vertrekhal
Khu vực không hút thuốc
Niet-rokers afdeling
Bộ phận hải quan
Douane kantoor
Miễn thuế
Belastingvrij
Nhân viên an nình
Veiligheids bewaker
Máy dò kim loại
Metal detector
Máy chiếu X-quang
Röntgen apparaat
Mẫu khai nhận dạng
Identificatie bewijs