Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 42 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 42. Du lịch: Khởi hành và đến

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Vertrek
Xuất phát
Vertrek
Cất cánh
Landing
Hạ cánh
Landingsbaan
Đường băng
Aankomst
Đến
Vertrekhal
Nhà ga
Niet-rokers afdeling
Khu vực không hút thuốc
Douane kantoor
Bộ phận hải quan
Belastingvrij
Miễn thuế
Veiligheids bewaker
Nhân viên an nình
Metal detector
Máy dò kim loại
Röntgen apparaat
Máy chiếu X-quang
Identificatie bewijs
Mẫu khai nhận dạng