Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 39 Cơ thể: Phần dưới cơ thể

Từ vựng

Hông
Heup
Đùi
Dij
Mông
Billen
Bàn chân
Voet
Chân
Been
Đầu gối
Knie
Mắt cá chân
Enkel
Bắp chân
Kuit
Gót chân
Hiel
Ngón chân
Tenen