Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 38 Cơ thể: Phần trên cơ thể

Từ vựng

Vai
Schouder
Ngực
Borstkas
Lưng
Rug
Dạ dày
Buik
Eo
Middel
Thân mình
Romp
Cánh tay
Arm
Khuỷu tay
Elleboog
Cẳng tay
Onderarm
Cổ tay
Pols
Bàn tay
Hand
Ngón tay
Vinger
Ngón cái
Duim
Móng tay
Nagel