Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 37 Cơ thể: Mặt

Từ vựng

Miệng
Mond
Răng
Tanden
Lưỡi
Tong
Môi
Lippen
Hàm
Kaak
Cằm
Kin
Cổ
Nek
Họng
Keel