Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 32 Đối lập: Lạnh/nóng

Từ vựng

Lạnh
Koud
Nóng
Heet
Sáng
Licht
Tối
Donker
Xấu
Slecht
Tốt
Goed
Một mình
Alleen
Cùng nhau
Samen
Ướt
Nat
Khô
Droog
Với
Met
Không có
Zonder