Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 30 Đối lập: To/nhỏ

Từ vựng

To
Groot
Nhỏ
Klein
Cao
Lang
Thấp
Kort
Trẻ
Jong
Già
Oud
Gầy
Dun
Béo
Dik
Lên
Op
Xuống
Neer
Câu hỏi
Vraag
Trả lời
Antwoord