Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 29 Thời tiết và các mùa

Từ vựng

Thời tiết như thế nào?
Hoe is het weer?
Trời nóng
Het is heet
Trời lạnh
Het is koud
Trời nắng
Het is zonnig
Trời nhiều mây
Het is bewolkt
Trời nồm
Het is vochtig
Trời đang mưa
Het regent
Tuyết đang rơi
Het sneeuwt
Trời nhiều gió
Het waait
Thời tiết khó chịu
Het is onguur
Nhiệt độ bao nhiêu?
Wat is de temperatuur?
75 độ
Het is 75 graden
Các mùa
Seizoenen
Mùa đông
Winter
Mùa hè
Zomer
Mùa xuân
Lente
Mùa thu
Herfst