Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 27 Thời gian: Mấy giờ rồi?

Từ vựng

Mấy giờ rồi?
Hoe laat is het?
Vào mấy giờ?
Hoe laat?
1 giờ
Het is één uur
9 giờ 45 phút
Het is kwart voor tien
Lúc 9:00
Om negen uur
Buổi trưa
Middag
Lúc 4 giờ
Om vier uur
Nửa đêm
Middernacht
Buổi sáng
Morgen
Buổi chiều
Middag
Buổi tối
Avond
Ban đêm
Nacht