Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 26 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 26. Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Tweeduizendelf
2011
Tweeduizendtwaalf
2012
TweeduizendDertien
2013
Tweeduizendviertien
2014
Tweeduizendvijftien
2015
Tweeduizendzestien
2016
Tweeduizendzeventien
2017
Tweeduizendachtien
2018
Tweeduizendnegentien
2019
Welke dag is het vandaag?
Hôm nay là ngày gì?
Vandaag is het éénentwintig november TweeduizendDertien
Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2013
Vorige week
Tuần trước
Vorige maand
Tháng trước
Volgende week
Tuần tới
Volgende maand
Tháng tới
Volgend jaar
Năm tới
Vanavond
Đêm nay
Gisteravond
Đêm qua
Morgen ochtend
Sáng ngày mai
Eergisteren
Ngày hôm kia
Overmorgen
Ngày kia
Weekend
Cuối tuần