Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 25 Thời gian: các tháng trong năm

Từ vựng

Các tháng trong năm
De maanden van het jaar
Tháng Giêng
Januari
Tháng Hai
Februari
Tháng Ba
Maart
Tháng Tư
April
Tháng Năm
Mei
Tháng Sáu
Juni
Tháng Bảy
Juli
Tháng Tám
Augustus
Tháng Chín
September
Tháng Mười
Oktober
Tháng Mười một
November
Tháng Mười hai
December