Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 24 Thời gian: các ngày trong tuần

Từ vựng

Các ngày trong tuần
De dagen van de week
Thứ Hai
Maandag
Thứ ba
Dinsdag
Thứ tư
Woensdag
Thứ năm
Donderdag
Thứ sáu
Vrijdag
Thứ bảy
Zaterdag
Chủ Nhật
Zondag
Hôm qua
Gisteren
Hôm nay
Vandaag
Ngày mai
Morgen