Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 22 Con người: Con gái và con trai

Từ vựng

Con trai
Jongen
Con gái
Meisje
Phụ nữ
Vrouw
Đàn ông
Man
Bạn trai
Vriend
Bạn gái
Vriendin
Chị họ
Nicht
Anh họ
Neef
Tante
Chú
Oom
Vợ
Vrouw
Chồng
Man