Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 18 Chỉ Dẫn: Ở đâu?

Từ vựng

Ở mặt sau của
Achter de
Ở phía trước của
Voor de
Bên cạnh
Naast
Cánh cửa đầu tiên bên phải
Eerste deur aan de rechter kant
Rẽ phải ở đèn thứ tư
Bij het vierde stoplicht naar rechts
Bạn có hiểu tôi không?
Begrijp je me?
Bắc
Noord
Tây
West
Nam
Zuid
Đông
Oost
Bên phải
Naar rechts
Bên trái
Naar links
Có thang máy không?
Is er een lift?
Cầu thang ở đâu?
Waar is de trap?
Ở hướng nào?
In welke richting?
Cửa thứ hai bên trái
Tweede deur aan de linker kant
Rẽ phải ở góc đường
Bij de hoek naar links