Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 18 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 18. Chỉ Dẫn: Ở đâu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Achter de
Ở mặt sau của
Voor de
Ở phía trước của
Naast
Bên cạnh
Eerste deur aan de rechter kant
Cánh cửa đầu tiên bên phải
Bij het vierde stoplicht naar rechts
Rẽ phải ở đèn thứ tư
Begrijp je me?
Bạn có hiểu tôi không?
Noord
Bắc
West
Tây
Zuid
Nam
Oost
Đông
Naar rechts
Bên phải
Naar links
Bên trái
Is er een lift?
Có thang máy không?
Waar is de trap?
Cầu thang ở đâu?
In welke richting?
Ở hướng nào?
Tweede deur aan de linker kant
Cửa thứ hai bên trái
Bij de hoek naar links
Rẽ phải ở góc đường