Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 16 Chỉ Dẫn: Hãy đến đây

Từ vựng

Xin chờ một lát
Een momentje
Đợi ở đây
Wacht hier
Theo tôi
Volg mij
Cô ấy sẽ giúp bạn
Zij zal je helpen
Mời vào
Kom binnen
Ngồi xuống
Ga zitten
Đến đây
Kom hier
Chỉ cho tôi
Kun je me dat laten zien