Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 5 Bắt đầu: Đại từ

Từ vựng

Tôi
Ik
Bạn
Jij
Ông ấy
Hij
Bà ấy
Zij
Chúng tôi
Wij
Các bạn
Jullie
Họ
Zij
Của tôi
Mijn
Của bạn
Jouw
Của ông ấy
Zijn
Của bà ấy
Haar
Điều này
Dit
Điều đó
Dat
Những này
Deze
Những đó
Die