Tiếng Việt Tiếng Hà Lan Bài học 4 Bài học về từ vựng

Tiếng Hà Lan :: Bài học 4. Bắt đầu: Xin vui lòng và cảm ơn bạn

loading

Từ vựng :: Tiếng Hà Lan Tiếng Việt

Alsjeblieft
Vui lòng
Dank je wel
Cảm ơn bạn
Graag gedaan
Không có gì
Gezondheid
Sức khỏe (sau khi ai đó hắt hơi)
Prettige verjaardag
Chúc mừng sinh nhật
Gefeliciteerd
Chúc mừng
Veel geluk
Chúc may mắn
Wat is jouw naam?
Tên của bạn là gì?
Mijn naam is Maria
Tên tôi là Maria
Pardon, ik heb je naam niet gehoord
Xin lỗi, tôi không nghe rõ tên bạn
Aangenaam kennis te maken
Rất hân hạnh được gặp bạn
Waar kom je vandaan?
Bạn từ đâu tới?
Ik kom uit New York
Tôi đến từ New York