Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 3 Bắt đầu: Hãy nói chậm hơn

Từ vựng

Nói chậm
Spreek langzaam
Tôi không hiểu
Ik begrijp het niet
Bạn có hiểu không?
Begrijp jij het?
Chắc chắn
Natuurlijk
Vui lòng nhắc lại
Herhaal, alsjeblieft
Một lần nữa
Nog een keer
Từng từ một
Woord voor woord
Chậm rãi
Langzaam
Bạn nói như thế nào?
Hoe zeg je?
Nó có nghĩa là gì?
Wat betekent dat?
Bạn đã nói gì?
Wat heb je gezegd?
Bạn có câu hỏi không?
Heb je een vraag?