Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 1 Bắt đầu: Xin chào

Từ vựng

Xin chào
Hallo
Chào buổi sáng
Goedemorgen
Xin chào buổi chiều
Goedemiddag
Xin chào buổi tối
Goedenavond
Chúc ngủ ngon
Goedenacht
Bạn có khỏe không?
Hoe gaat het met je?
Tôi khỏe, cảm ơn bạn
Prima, dank je
Còn bạn?
En met jou?
Chào mừng
Welkom
Đó là một ngày đẹp trời
Het is een mooie dag
Chúc một ngày tốt đẹp
Prettige dag!
Tạm biệt
Dag
Hẹn gặp lại bạn sau
Tot ziens
Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai
Tot morgen
Xin lỗi (khi va vào ai đó)
Pardon
Tôi có thể giúp gì bạn?
Mag ik u helpen?