Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 109 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 109. Máy tính: Từ chuyên ngành

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

Libro de visitas (el)
Lưu bút
Carro de la compra (el)
Giỏ hàng
Grupo de noticias (el)
Nhóm tin
Suscribirse
Theo dõi
Mensajes salientes (los)
Thư gửi đi
Correo cifrado (el)
Thư được mã hóa
Bandeja de mensajes enviados (los)
Hộp thư đã gửi
Mensajes eliminados (los)
Tin nhắn đã xóa
Bandeja de entrada (la)
Hộp thư đến
Bandeja de salida (la)
Hộp thư đi