Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 105 Việc làm: thuật ngữ điều hướng

Từ vựng

Quay lại
Atrás
Tiếp theo
Adelante
Lưu
Guardar
Lướt
Navegar
Tải về
Descargar
Thực hiện
Ejecutar
Nhấp vào
Clic
Kéo
Arrastrar
Thả
Pegar
Đã cập nhật
Actualizado
Cập nhật
Actualizar
Trình đơn thả xuống
Menú desplegable
Dừng lại
Detener