Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 105 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 105. Việc làm: thuật ngữ điều hướng

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

Atrás
Quay lại
Adelante
Tiếp theo
Guardar
Lưu
Navegar
Lướt
Descargar
Tải về
Ejecutar
Thực hiện
Clic
Nhấp vào
Arrastrar
Kéo
Pegar
Thả
Actualizado
Đã cập nhật
Actualizar
Cập nhật
Menú desplegable
Trình đơn thả xuống
Detener
Dừng lại