Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 104 Việc làm: Lướt internet

Từ vựng

Trang chủ
Pagina de inicio (la)
Tải lên
Subir
Chọn
Elija
Thư mục
Carpeta (la)
Thanh công cụ
Barra de herramienta (la)
Quay trở lại
Regresar
Dấu trang
Marcador
Tại (@)
Arroba (la)
Dấu gạch chéo (/)
Barra diagonal (la)
Dấu hai chấm (:)
Dos puntos (los)