Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 104 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 104. Việc làm: Lướt internet

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

Pagina de inicio (la)
Trang chủ
Subir
Tải lên
Elija
Chọn
Carpeta (la)
Thư mục
Barra de herramienta (la)
Thanh công cụ
Regresar
Quay trở lại
Marcador
Dấu trang
Arroba (la)
Tại (@)
Barra diagonal (la)
Dấu gạch chéo (/)
Dos puntos (los)
Dấu hai chấm (:)

Hơn Tây Ban Nha

Bài học 105. Việc làm: thuật ngữ điều hướng Bài học 106. Việc làm: Nhập dữ liệu Bài học 107. Máy tính: Phụ kiện Bài học 108. Máy tính: thuật ngữ về thư điện tử Bài học 109. Máy tính: Từ chuyên ngành