Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 100 Văn phòng: Nội thất

Từ vựng

Bàn
Mesa (la)
Giỏ giấy loại
Papelera (la)
Ghế
Silla (la)
Loa
Altavoz (el)
Cờ
Bandera (la)
Đây là bàn làm việc của anh ấy phải không?
¿Es éste su escritorio?
Tin nhắn
Mensaje (el)
Đèn
Lámpara (la)
Ánh sáng
Luz (la)