Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 99 Văn phòng: Bàn làm việc

Từ vựng

Tôi đang tìm một cái dập ghim
Estoy buscando una grapadora
Đinh ghim
Tachuela (la)
Bút chì
Lápiz (el)
Sách
Libro (el)
Giấy
Papel (el)
Sổ tay
Cuaderno (el)
Slide (Trang tài liệu thuyết trình)
Diapositivas (las)
Lịch
Calendario (el)
Cuộn băng keo
Cinta (la)
Tôi cần tìm bản đồ
Necesito encontrar un mapa