Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 99 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 99. Văn phòng: Bàn làm việc

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

Estoy buscando una grapadora
Tôi đang tìm một cái dập ghim
Tachuela (la)
Đinh ghim
Lápiz (el)
Bút chì
Libro (el)
Sách
Papel (el)
Giấy
Cuaderno (el)
Sổ tay
Diapositivas (las)
Slide (Trang tài liệu thuyết trình)
Calendario (el)
Lịch
Cinta (la)
Cuộn băng keo
Necesito encontrar un mapa
Tôi cần tìm bản đồ