Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 98 Văn phòng: Thiết bị

Từ vựng

Cái kéo ở đâu?
¿Dónde están las tijeras?
Cái gọt bút chì
Sacapuntas (el)
Ghim giấy
Clip (el)
Tôi cần một cây bút
Necesito un bolígrafo
Sổ tay
Bloc (el)
Thước kẻ
Regla (la)
Phong bì
Sobre (el)
Tem
Estampilla (la)
Keo dán
Pegamento (el)
Cục tẩy
Borrador (el)