Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 97 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 97. Văn phòng: Trang thiết bị

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

Fax (el)
Máy fax
Fotocopiadora (la)
Máy photo
Teléfono (el)
Điện thoại
Máquina de escribir (la)
Máy đánh chữ
Computador (el)
Máy tính
Pantalla (la)
Màn hình
¿Está trabajando la impresora?
Máy in có hoạt động không?
Disquete (el)
Đĩa
Calculadora (la)
Máy tính