Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 97 Văn phòng: Trang thiết bị

Từ vựng

Máy fax
Fax (el)
Máy photo
Fotocopiadora (la)
Điện thoại
Teléfono (el)
Máy đánh chữ
Máquina de escribir (la)
Máy tính
Computador (el)
Màn hình
Pantalla (la)
Máy in có hoạt động không?
¿Está trabajando la impresora?
Đĩa
Disquete (el)
Máy tính
Calculadora (la)