Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 96 Bác sĩ: Nhờ giúp đỡ

Từ vựng

Uống 2 viên mỗi ngày.
Tome dos píldoras al día
Bạn là y tá phải không?
¿Es usted la enfermera?
Nó có nghiêm trọng không?
¿Es serio?
Tôi không biết tôi bị làm sao
No sé lo que tengo
Tôi bị mất kính
He perdido mis lentes
Bạn có thể thay chúng ngay được không?
¿Puede reemplazarlos ahora?
Tôi có cần toa thuốc của bác sĩ không?
¿Necesito una receta?
Có hiệu thuốc nào gần đây không?
¿Hay una farmacia cerca de aquí?
Tôi cần một ít thuốc cảm lạnh
Necesito algo para el resfrío
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn
Gracias por su ayuda
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
¿Cuánto le debo?