Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 95 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 95. Bác sĩ: Nói chuyện với bác sĩ

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

¿Tiene muletas?
Bạn có nạng không?
Torcedura (la)
Bong gân
Usted tiene una fractura
Bạn đã bị gãy xương
Necesito medicina para el dolor
Tôi cần thuốc để giảm đau
Yo no tengo la presión alta
Tôi không bị huyết áp cao
Estoy embarazada
Tôi đang mang thai
Yo tengo salpullido
Tôi bị phát ban
La cortada está infectada
Vết cắt bị nhiễm trùng
Mire este moretón
Hãy nhìn vết bầm tím này
Influenza (la)
Cúm
Estoy resfriado
Tôi bị cảm lạnh
Yo tengo escalofríos
Tôi cảm thấy những cơn ớn lạnh
¿Dónde le duele?
Nó đau ở đâu?
En todas partes
Ở khắp mọi chỗ
¿Desde cuándo se siente así?
Bạn cảm thấy thế bao lâu rồi?
Me he sentido así por tres días
Tôi cảm thấy thế này 3 ngày rồi
¿Está tomando algún medicamento?
Bạn có đang dùng thuốc gì không?
Sí, para el corazón
Có, thuốc tim mạch