Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 94 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 94. Bác sĩ: thương tích

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

¿Tiene fiebre?
Bạn có bị sốt không?
Sí, tengo fiebre
Có, tôi có bị sốt
Tengo fiebre desde ayer
Tôi đã bị sốt từ hôm qua
¿Puede llamarme a un doctor, por favor?
Bạn làm ơn gọi giúp bác sĩ được không?
¿Cuándo va a venir el doctor?
Khi nào bác sĩ sẽ đến?
Me duele el pie
Chân của tôi đau
Yo me caí
Tôi đã bị ngã
Tuve un accidente
Tôi đã bị tai nạn
Creo que me lo quebré
Tôi nghĩ là tôi đã làm gẫy nó
Descanso en cama
Nghỉ ngơi tại giường
Bolsa térmica (la)
Miếng sưởi ấm
Bolsa de hielo (la)
Túi đá chườm
Soporte (el)
Treo
Necesita enyesarlo
Bạn cần một thanh nẹp kim loại