Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 92 Nghỉ: Ở nông thôn

Từ vựng

Ở nông thôn
En el campo
Cánh đồng
Campo (el)
Trang trại
Granja (la)
Nông dân
Granjero (el)
Máy kéo
Tractor (el)
Bầu trời thật đẹp
El cielo es bonito
Có rất nhiều sao
Hay muchas estrellas
Trăng tròn
Es luna llena
Tôi yêu mặt trời
Yo amo el sol