Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 91 Kỳ nghỉ: Côn trùng

Từ vựng

Tôi không thích côn trùng
A mí no me gustan los insectos
Ong
Abeja (la)
Luôn có nhiều ruồi vậy à?
¿Siempre hay tantas moscas?
Loại nhện nào?
¿Qué tipo de araña?
Sâu
Gusano (el)
Bướm
Mariposa (la)
Bọ rùa
Mariquita (la)
Kiến
Hormiga (la)
Sâu bướm
Oruga (la)
Gián là loài bẩn
Las cucarachas son sucias
Đây là thuốc đuổi muỗi
Esto es repelente contra los mosquitos