Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 90 Kỳ nghỉ: Động vật hoang dã

Từ vựng

Có rất nhiều ếch ở đây
Aquí hay muchas ranas
Vịt
Pato (el)
Vẹt có thể nói chuyện không?
¿El loro habla?
Rùa nước
Tortuga (la)
Khỉ
Mono (el)
Rắn có độc không?
¿Es venenosa la culebra?
Thằn lằn
Lagartija (la)
Chuột
Ratón (el)
Cá sấu
Cocodrilo (el)