Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 89 Kì nghỉ: động vật nuôi

Từ vựng

Động vật
Animales (los)
Bạn có một con chó không?
¿Tiene un perro?
Tôi dị ứng với mèo
Soy alérgica a los gatos
Tôi có một con chim
Yo tengo un pájaro
Thỏ
Conejo (el)
Gà mái
Gallina (la)
Gà trống
Gallo (el)
Tôi thích ngựa
A mí me gustan los caballos
Heo
Puerco (el)