Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 87 Ki nghỉ: Tôi cần

Từ vựng

Tôi cần phải đi bộ
Yo necesito ir a caminar
Tôi không cần xem tivi
Yo no necesito ver televisión
Tôi không cần xem phim
Yo no necesito ver la película
Tôi cần sử dụng máy tính
Yo necesito usar el computador
Tôi cần sang đường
Yo necesito cruzar la calle
Tôi cần tiêu tiền
Yo necesito gastar dinero
Tôi cần gửi qua đường bưu điện
Yo necesito enviarlo por correo
Tôi cần đứng xếp hàng
Yo necesito hacer la cola
Tôi không cần gửi tiền vào ngân hàng
Yo no necesito depositar dinero en el banco