Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 84 Bãi biển: Cẩn thận sóng dội

Từ vựng

Bãi biển có nhiều cát không?
¿Es la playa de arena?
Có nhân viên cứu hộ không?
¿Hay algún salvavidas?
Trong mấy giờ?
¿A qué horas?
Có an toàn cho trẻ em không?
¿Es seguro para niños?
Có an toàn để bơi ở đây không?
¿Es seguro nadar aquí?
Chúng tôi có thể bơi ở đây không?
¿Podemos nadar aquí?
Nước có lạnh không?
¿Está fría el agua?
Chúng tôi có thể lặn ở đây mà không gặp nguy hiểm không?
¿Se puede bucear aquí sin peligro?
Có sóng dội nguy hiểm không?
¿Hay una contracorriente peligrosa?
Mấy giờ thì thủy triều lên?
¿A qué hora es la marea alta?
Mấy giờ thì thủy triều xuống?
¿A qué hora es la marea baja?
Có dòng nước mạnh nào không?
¿Hay una corriente fuerte?
Làm thế nào để tôi tới được đảo?
¿Comó llego a la isla?
Có thuyền để đưa chúng tôi ra đó không?
¿Hay algún barco que nos pueda llevar allá?