Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 84 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 84. Bãi biển: Cẩn thận sóng dội

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

¿Es la playa de arena?
Bãi biển có nhiều cát không?
¿Hay algún salvavidas?
Có nhân viên cứu hộ không?
¿A qué horas?
Trong mấy giờ?
¿Es seguro para niños?
Có an toàn cho trẻ em không?
¿Es seguro nadar aquí?
Có an toàn để bơi ở đây không?
¿Podemos nadar aquí?
Chúng tôi có thể bơi ở đây không?
¿Está fría el agua?
Nước có lạnh không?
¿Se puede bucear aquí sin peligro?
Chúng tôi có thể lặn ở đây mà không gặp nguy hiểm không?
¿Hay una contracorriente peligrosa?
Có sóng dội nguy hiểm không?
¿A qué hora es la marea alta?
Mấy giờ thì thủy triều lên?
¿A qué hora es la marea baja?
Mấy giờ thì thủy triều xuống?
¿Hay una corriente fuerte?
Có dòng nước mạnh nào không?
¿Comó llego a la isla?
Làm thế nào để tôi tới được đảo?
¿Hay algún barco que nos pueda llevar allá?
Có thuyền để đưa chúng tôi ra đó không?