Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 81 Bãi biển: Đồ mang đi biển

Từ vựng

Xẻng
Pala (la)
Bộ áo tắm
Traje de baño (el)
Quần bơi
Bañador (el)
Quả bóng
Pelota (la)
Bóng chơi trên bãi biển
Pelota de playa (la)
Dù che trên bãi biển
Sombrilla (la)
Ghế bãi biển
Silla para la playa (la)
Kem chống nắng
Bloqueador solar (el)
Kem chống nắng
Protector solar (el)