Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 77 Thực phẩm: Hải sản

Từ vựng

Pescado (el)
Động vật có vỏ
Mariscos (los)
Cá vược
Lubina (la)
Cá hồi
Salmón (el)
Tôm hùm
Langosta (la)
Cua
Cangrejo (el)
Con trai
Mejillón (el)
Con hàu
Ostra (la)
Cá tuyết
Bacalao (el)
Con trai
Almeja (la)
Tôm
Camarón (el)
Cá ngừ
Atún (el)
Cá hồi
Trucha (la)
Cá bơn
Lenguado (el)
Cá mập
Tiburón (el)