Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 75 Thực phẩm: Tại hiệu bánh

Từ vựng

Tôi không thể ăn đường
No puedo comer azúcar
Ngũ cốc
Cereal (el)
Bánh quy
Galleta (la)
Bánh mì que
Baguette (el)
Bánh rán vòng
Rosquilla (la)
Bánh tạc
Tarta (la)
Món tráng miệng
Postre (el)
Bánh
Pastel (el)
Bánh ngô
Tortilla (la)
Bánh xăng-uých
Sándwich (el)