Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 68 Nhà hàng: Thanh toán

Từ vựng

Ăn
Comer
Uống
Beber
Tôi có thể nói chuyện với người quản lý không?
¿Puedo hablar con el gerente?
Đây là cái gì?
¿Qué es esto?
Hóa đơn
Cuenta (la)
Tiền boa
Propina (la)
Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
¿Cuánto le debo?
Vui lòng cho xin hóa đơn
La cuenta, por favor
Ông có thẻ tín dụng khác không?
¿Tiene otra tarjeta de crédito?
Tôi cần một tờ biên lai
Yo necesito un recibo
Nhà tắm ở đâu?
¿Dónde está el baño?
Lối ra
Salida (la)
Lối vào
Entrada (la)
Cảm ơn bạn vì đã phục vụ tốt
Gracias por el buen servicio