Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 68 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 68. Nhà hàng: Thanh toán

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

Comer
Ăn
Beber
Uống
¿Puedo hablar con el gerente?
Tôi có thể nói chuyện với người quản lý không?
¿Qué es esto?
Đây là cái gì?
Cuenta (la)
Hóa đơn
Propina (la)
Tiền boa
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không?
¿Cuánto le debo?
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
La cuenta, por favor
Vui lòng cho xin hóa đơn
¿Tiene otra tarjeta de crédito?
Ông có thẻ tín dụng khác không?
Yo necesito un recibo
Tôi cần một tờ biên lai
¿Dónde está el baño?
Nhà tắm ở đâu?
Salida (la)
Lối ra
Entrada (la)
Lối vào
Gracias por el buen servicio
Cảm ơn bạn vì đã phục vụ tốt