Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 65 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 65. Nhà hàng: Đồ ăn như thế nào?

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

Esto está sucio
Cái này bẩn quá
¿Puede darme más agua?
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
Estuvo delicioso
Món kia ngon thật
¿Está picante?
Nó có cay không?
¿El pescado está fresco?
Cá có tươi không?
¿Son dulces?
Chúng có ngọt không?
Agrio
Chua
La comida está fría
Thức ăn bị nguội
Está fría
Nó bị nguội