Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 64 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 64. Nhà hàng: Gọi món ăn

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

La carne está cruda
Thịt vẫn sống
A mí me gusta poco cocido
Tôi thích nó chín tái
A mí me gusta término medio
Tôi thích nó chín vừa
Bien cocido
Chín kỹ
Quiero probar un plato típico de la región
Tôi muốn thử một món ăn địa phương
Yo tengo alergias a diferente comidas
Tôi bị dị ứng với các loại thức ăn khác nhau
¿Qué ingredientes tiene?
Thành phần của nó gồm những gì?
¿Qué tipo de carne tiene?
Bạn có loại thịt nào?