Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 57 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 57. Mua sắm: Hãy cho tôi xem

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

Voy a ir de compras
Tôi đang đi mua sắm
¿Dónde está la zona comercial?
Khu vực mua sắm chính ở đâu?
Yo quiero ir al centro comercial
Tôi muốn đi đến trung tâm mua sắm
¿Puede usted ayudarme?
Bạn có thể giúp tôi không?
Sólo estoy mirando
Tôi chỉ xem thôi
¿Podría mostrarme unas camisas?
Bạn có thể cho tôi xem vài cái áo sơ mi không?
¿Dónde están los vestidores?
Phòng thay đồ ở đâu?
¿Puedo probármelo?
Tôi có thể mặc thử không?
El color no me sienta bien
Màu sắc không phù hợp với tôi
¿Usted lo tiene en otro color?
Bạn có chiếc này màu khác không?
Me gusta
Tôi thích nó
No me gusta
Tôi không thích nó