Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 55 Quanh thành phố: Giao thông

Từ vựng

Tôi cần một xe taxi
Yo necesito un taxi
Giá vé là bao nhiêu?
¿Cuánto cuesta el viaje?
Giao thông
Tráfico (el)
Máy bay trực thăng
Helicóptero (el)
Máy bay
Avión (el)
Xe lửa
Tren (el)
Ga xe điện ngầm
Estación del metro (la)
Xe đạp
Bicicleta (la)
Xe tải
Camión (el)
Xe hơi
Carro (el)
Gara đỗ xe
Estacionamiento (el)
Cột thu phí đỗ xe
Parquímetro (el)