Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 54 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 54. Quanh thành phố: Trong quán bar

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

¿Puedo comprarle una bebida?
Tôi có thể mời bạn uống chút gì đó không?
¿Hay qué pagar la entrada?
Có phí vào cửa không?
Una cerveza por favor
Làm ơn cho một bia
Quiero un vaso de vino rojo
Tôi muốn một ly vang đỏ
¿Qué tipo de cerveza?
Loại bia nào?
Vino blanco
Vang trắng
Necesito un trago
Tôi cần một đồ uống
¿Quieres bailar?
Bạn có muốn nhảy không?
Si, quiero bailar
Có, tôi muốn nhảy
No quiero bailar
Tôi không muốn nhảy
Estoy preocupado
Tôi đang lo lắng
No puedo encontrar a mi papá
Tôi không tìm thấy bố tôi
Estoy perdido
Tôi bị lạc
Espéreme, por favor
Xin vui lòng chờ tôi
Yo necesito a la policía
Tôi cần cảnh sát
¡Socorro!
Cứu!