Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 54 Quanh thành phố: Trong quán bar

Từ vựng

Tôi có thể mời bạn uống chút gì đó không?
¿Puedo comprarle una bebida?
Có phí vào cửa không?
¿Hay qué pagar la entrada?
Làm ơn cho một bia
Una cerveza por favor
Tôi muốn một ly vang đỏ
Quiero un vaso de vino rojo
Loại bia nào?
¿Qué tipo de cerveza?
Vang trắng
Vino blanco
Tôi cần một đồ uống
Necesito un trago
Bạn có muốn nhảy không?
¿Quieres bailar?
Có, tôi muốn nhảy
Si, quiero bailar
Tôi không muốn nhảy
No quiero bailar
Tôi đang lo lắng
Estoy preocupado
Tôi không tìm thấy bố tôi
No puedo encontrar a mi papá
Tôi bị lạc
Estoy perdido
Xin vui lòng chờ tôi
Espéreme, por favor
Tôi cần cảnh sát
Yo necesito a la policía
Cứu!
¡Socorro!