Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 53 Quanh thành phố: Trên đường phố

Từ vựng

Đường phố
Calle (la)
Tín hiệu giao thông
Señal de tránsito (la)
Đèn giao thông
Semáforo (el)
Khách bộ hành
Peatón (el)
Đại lộ
Avenida (la)
Vỉa hè
Acera (la)
Phòng vệ sinh
Baños (los)
Phòng tắm
Baño (el)