Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 52 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 52. Quanh thành phố: Ở đâu?

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

¿Dónde está la parada de autobuses?
Bến xe buýt ở đâu
¿Cuál es la próxima parada?
Bến tiếp theo là gì?
¿Es ésta mi parada?
Đây có phải là bến của tôi không?
Con permiso. Me tengo que bajar aquí
Xin lỗi, tôi cần xuống ở đây
¿Dónde está el museo?
Bảo tàng ở đâu?
Teléfono público
Điện thoại công cộng
¿Hay una guía telefónica?
Có danh bạ điện thoại không?
¿Vende usted revistas en inglés?
Bạn có bán tạp chí bằng tiếng Anh?
¿Cuándo empieza la película?
Mấy giờ phim bắt đầu?
Quiero cuatro entradas, por favor
Làm ơn cho tôi bốn vé
¿Es la película en inglés?
Bộ phim bằng tiếng Anh phải không?
Palomitas (las)
Bắp rang
¿Dónde encuentro una farmacia?
Tôi có thể tìm một hiệu thuốc ở đâu?