Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 52 Quanh thành phố: Ở đâu?

Từ vựng

Bến xe buýt ở đâu
¿Dónde está la parada de autobuses?
Bến tiếp theo là gì?
¿Cuál es la próxima parada?
Đây có phải là bến của tôi không?
¿Es ésta mi parada?
Xin lỗi, tôi cần xuống ở đây
Con permiso. Me tengo que bajar aquí
Bảo tàng ở đâu?
¿Dónde está el museo?
Điện thoại công cộng
Teléfono público
Có danh bạ điện thoại không?
¿Hay una guía telefónica?
Bạn có bán tạp chí bằng tiếng Anh?
¿Vende usted revistas en inglés?
Mấy giờ phim bắt đầu?
¿Cuándo empieza la película?
Làm ơn cho tôi bốn vé
Quiero cuatro entradas, por favor
Bộ phim bằng tiếng Anh phải không?
¿Es la película en inglés?
Bắp rang
Palomitas (las)
Tôi có thể tìm một hiệu thuốc ở đâu?
¿Dónde encuentro una farmacia?