Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 48 Du lịch: Đặt phòng khách sạn

Từ vựng

Bạn có thể giới thiệu một khách sạn rẻ tiền không?
¿Puede recomendarme un hotel económico?
Chi phí hết bao nhiêu một đêm?
¿Cuánto cuesta la noche?
Tôi sẽ ở lại trong ba tuần
Necesito quedarme tres semanas
Chi phí hết bao nhiêu một tuần?
¿Cuánto cuesta por semana?
Các bạn có phòng trống không?
¿Tiene cuartos libres?
Các bạn có bể bơi không?
¿Tiene piscina?
Bể bơi ở đâu?
¿Dónde está la piscina?
Tôi có thể xem phòng không?
¿Puedo ver el cuarto?
Có cái nào rẻ hơn không?
¿Hay algo más económico?
Các bạn có nhà hàng không?
¿Tienen restaurante?