Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 47 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 47. Du lịch: Vật dụng cần thiết

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

¿Dónde está el ascensor?
Thang máy ở đâu?
Necesito hablar con el gerente
Tôi cần nói chuyện với người quản lý
La ducha no funciona
Vòi sen không hoạt động
El cuarto no tiene mantas
Phòng không có cái chăn nào
¿Puede traerme otra almohada?
Bạn có thể mang cho tôi một cái gối nữa không
No han limpiado nuestro cuarto
Phòng của chúng tôi không được dọn dẹp
Necesitamos toallas para la piscina
Chúng tôi cần khăn bơi
No hay agua caliente
Không có nước nóng
No me gusta este cuarto
Tôi không thích căn phòng này
Necesitamos un cuarto con aire acondicionado
Chúng tôi cần một phòng có điều hòa
No tengo una reservación
Tôi không đặt phòng trước