Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 44 Du lịch: Anh sẽ đi đâu?

Từ vựng

Ông đang đi đâu?
¿Para dónde se dirige usted?
Ông có bao nhiêu túi?
¿Cuántas maletas tiene?
Ông cần tìm ga nào?
¿Qué terminal necesita?
Tôi muốn chỗ ngồi cạnh lối đi
Quisiera un asiento junto al pasillo
Tôi muốn chỗ ngồi cạnh cửa sổ
Quisiera un asiento junto a la ventana
Tại sao máy bay lại bị trễ?
¿Por qué el avión está retrasado?
Thắt dây an toàn
Abróchese su cinturón
Tôi có thể xin một cái chăn được không?
¿Puedo tener una manta?
Mấy giờ chúng ta sẽ hạ cánh?
¿A qué hora vamos a aterrizar?