Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 44 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 44. Du lịch: Anh sẽ đi đâu?

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

¿Para dónde se dirige usted?
Ông đang đi đâu?
¿Cuántas maletas tiene?
Ông có bao nhiêu túi?
¿Qué terminal necesita?
Ông cần tìm ga nào?
Quisiera un asiento junto al pasillo
Tôi muốn chỗ ngồi cạnh lối đi
Quisiera un asiento junto a la ventana
Tôi muốn chỗ ngồi cạnh cửa sổ
¿Por qué el avión está retrasado?
Tại sao máy bay lại bị trễ?
Abróchese su cinturón
Thắt dây an toàn
¿Puedo tener una manta?
Tôi có thể xin một cái chăn được không?
¿A qué hora vamos a aterrizar?
Mấy giờ chúng ta sẽ hạ cánh?